Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) - Zasadnutie 15.08.2018

  • 15. augusta 2018, 15:00 h
  • Magistrát, č.dv. 101
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Jenčík Radovan
  • Pozvánka [31.97 kB]