Bod č. 4

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.