Bod č. 3

Informácia o prerozdelení finančných príspevkov na prevádzku nízkoprahových denných centier v Bratislave v celkovej výške 100 000 eur


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.