Bod č. 2

Informácia o prerozdelení finančných príspevkov na prevádzku strediska osobnej hygieny v Bratislave v celkovej výške 20 000 eur


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.