BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Žiadosť o súhlasné stanovisko k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Trnková 1, 851 10 Bratislava, ako súčasti Súkromnej základnej umeleckej školy, Balkánska 87, 851 10 Bratislava, do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky; zriaďovateľ: Mgr. Dominik Gajdošech, Lužná 4, 851 04 Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.