Bod č. 5

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v mestskej časti Bratislava-Čunovo


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.