Bod č. 3

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.