Bod č. 2

Návrh VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.