Bod č. 5

Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.