Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu - Zasadnutie 14.11.2011

  • 14. novembra 2011