Bod č. 2

Informácia o podaných oznámeniach podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov do 31. 3. 2016, a to:


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.