Bod č. 3

Kontrola oznámení podaných verejnými funkcionármi podľa čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov do 30. apríla 2021 za kalendárny rok 2020 (predseda a tajomníčka komisie).


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.