Bod č. 4

Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave za rok 2015 a Plán hlavných úloh Mestského ústavu ochrany pamiatok v roku 2016.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.