Bod č. 3

Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Múzea mesta Bratislavy za rok 2015 a Plán hlavných úloh Múzeum mesta Bratislavy v roku 2016.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.