Bod č. 2

Správa o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti a hospodárenia Galérie mesta Bratislavy za rok 2015 a Plán hlavných úloh Galérie mesta Bratislavy v roku 2016.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.