BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 3

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 47,27 m2 v stavbe súp.č. 174 na pozemku parc.č. 416 na Klariskej č.16 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.