BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 15

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 na dobu určitú do 31.08.2039, predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0363 06 00 na dobu určitú do 31.08.2039 a nájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 5104/1 v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.