BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 27

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckemu podielu 1/20 na pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 151/6, vo vlastníctve Nadeždy Fuksovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.