BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 23

Návrh na zmenu účelu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Ružinov, stavby so súpis. č. 1464 na pozemku parc. č. 15272/3, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.