BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 20

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.