BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 15

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 498/2 a parc. č. 535/46 ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbou, ulica Líščie údolie


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.