BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 2

Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 112, parc. č. 113/1, parc. č. 113/2 a parc. č. 101, vo vlastníctve Denisy Kyselicovej a Sabiny Múdry


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.