Bod č. 6

Pripomienky MČ k návrhu dodatku štatútu vo veci parkovacej politiky.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.