BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Aktuálny)

Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, s účinnosťou od 1. januára 2019.