BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti.