BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 04. 2018

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji v roku 2018 ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 04. 2018.