BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Koncepcia Smart City Bratislava rozumné mesto 2030

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
koncepciu Smart City Bratislava rozumné mesto 2030.