BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Halbart – Slovakia a. s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
1. vymenovanie ..................................., .........................................., .........................................., za členov predstavenstva obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a. s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 31404693,
 
 
2. vymenovanie ..................................., .........................................., za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a. s.,  so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 31404693.