BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40 Uznesenia
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40
29.06.2017 Komisia mandátová (2014 - 2018) 5
29.06.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 40 Uznesenia
26.06.2017 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 16
26.06.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 27
26.06.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 39
22.06.2017 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 6
14.06.2017 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 23
14.06.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 38
12.06.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 30
12.06.2017 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 38
08.06.2017 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 21
07.06.2017 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 23
06.06.2017 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 26
05.06.2017 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 29
02.06.2017 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 37
25.05.2017 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 39 Uznesenia