BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Zasadnutia

Dátum Zasadnutie Číslo Uznesenia
19.09.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 35
17.09.2018 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva (2014 - 2018) 7
13.09.2018 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 53
11.09.2018 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 31
10.09.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 04.09.2018 ) Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 40
10.09.2018 Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) 48
10.09.2018 Komisia dopravy a informačných systémov (2014 - 2018) 38
07.09.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 54 Uznesenia
04.09.2018 Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2014 - 2018) 40
15.08.2018 Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby (2014 - 2018) 34
28.06.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 22.06.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 51
28.06.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 22.06.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 52
28.06.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 53 Uznesenia
26.06.2018 Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu (2014 - 2018) 30
25.06.2018 Komisia pre ochranu verejného poriadku (2014 - 2018) 1234 24
25.06.2018 Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport (2014 - 2018) 16
22.06.2018 Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 52
22.06.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 31.05.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 51
22.06.2018 - ( pokračovanie zasadnutia z 31.05.2018 ) Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2014 - 2018) 50 Uznesenia
20.06.2018 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok (2014 - 2018) 34