BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 45

Uznesenie 49/2015

Uznesenie

Uznesenie 49 Návrh na zámenu nehnuteľností v k. ú. Rača, a to pozemkov...

Uznesenie 1/2014

Uznesenie

Uznesenie 1 Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy hl. m...

Uznesenie 78/2015

Uznesenie

Uznesenie 78 Návrh na kooptovanie nových členov do rád základných umel...

Uznesenie 778/2002

Uznesenie

Uznesenie 778/2002 Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na...

Uznesenie 182/2015

Uznesenie

Uznesenie 182 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - ľadový...

« 1 2 3