BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Výsledky vyhľadávania

Počet záznamov: 45

Uznesenie 294/2015

Uznesenie

Uznesenie 294 Preverenie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratis...

Uznesenie 360/2016

Uznesenie

Uznesenie 360 Informácia o zámene Pečnianskeho lesa Znenie Hlasovania ...

Uznesenie 588/2016

Uznesenie

Uznesenie 588/2016 Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa...

Uznesenie 3/2014

Uznesenie

Uznesenie 3 Zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta ...

Uznesenie 4/2014

Uznesenie

Uznesenie 4 Voľba predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného ...

Uznesenie 6/2014

Uznesenie

Uznesenie 6 Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mes...

Uznesenie 70/2015

Uznesenie

Uznesenie 70 Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hl...

Uznesenie 340/2015

Uznesenie

Uznesenie 340 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta S...

Uznesenie 51/2015

Uznesenie

Uznesenie 51 Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hl...

Uznesenie 37/2015

Uznesenie

Uznesenie 37 Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR...

Uznesenie 85/2015

Uznesenie

Uznesenie 85 Skládka odpadu z bývalého závodu CHZJD na Vrakunskej cest...

Uznesenie 214/2015

Uznesenie

Uznesenie 214 Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hla...

Uznesenie 369/2016

Uznesenie

Uznesenie 369 Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného m...

Uznesenie 121/2015

Uznesenie

Uznesenie 121 Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava - Schwech...

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Uznesenie

Návrh uznesenia (Alternatíva 2) Návrh na predaj ako prípad hodný osobi...

Uznesenie 107/2015

Uznesenie

Uznesenie 107 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa t...

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Uznesenie

Návrh uznesenia (Alternatíva 1) Návrh na predaj ako prípad hodný osobi...

Uznesenie 119/2015

Uznesenie

Uznesenie 119 Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom palác...

Uznesenie 359/2016

Uznesenie

Uznesenie 359 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa t...

Návrh uznesenia - Ferenčáková Gabriela

Uznesenie

Návrh uznesenia - Ferenčáková Gabriela Návrh na predaj ako prípad hodn...

1 2 3 »