BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 6/2014

Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

 A.  volí

za členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:

1. komisia mandátová:

1.1    Katarína Augustinič

1.2    Dana Čahojová

1.3   Marta Černá                                                                                                         

1.4    Radovan Jenčík

1.5   Richard Mikulec                 

1.6   Iveta Plšeková        

2. komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta:

2.1    Martin Borguľa

2.2    Pavol Bulla

2.3    Ján Buocik

2.4    Ondrej Dostál

2.5    Gábor Grendel

2.6    Martin Chren

2.7    Ignác Kolek

2.8   Martin Kuruc

2.9   Ján Mrva

2.10  Radoslav Olekšák

2.11  Roman Weinštuk

2.12  Rastislav Žitný        

3. komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby:

3.1    Ján Budaj

3.2    Martin Borguľa

3.3    Pavol Bulla

3.4    Milan Černý  

3.5     Slavomír Drozd

3.6    Gabriela Ferenčáková

3.7    Branislav Kaliský

3.8    Juraj Káčer

3.9    Viera Kimerlingová

3.10  Elena Pätoprstá      

3.11  Peter Pilinský

3.12 Katarína Šimončičová

3.13  Lucia Štasselová    

4. komisia dopravy a informačných systémov:

4.1    Katarína Augustinič

4.2    Vladimír Bajan

4.3    Ján Buocik

4.4    Branislav Kaliský

4.5    Radoslav Olekšák

4.6    Elena Pätoprstá

4.7   Iveta Plšeková

4.8   Jarmila Tvrdá

5. komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport:

5.1   Vladimír Bajan

5.2    Iveta Hanulíková

5.3    Peter Hochschorner

5.4    Ján Hrčka

5.5    Viera Kimerlingová

5.6    Peter Pilinský

5.7   Zdenka Zaťovičová

6. komisia kultúry a ochrany historických pamiatok:

6.1   Ľudmila Farkašovská

6.2    Marian Greksa

6.3   Peter Hanulík

6.4    Izabella Jégh

6.5    Juraj Káčer

6.6    Soňa Svoreňová

6.7    Milan Vetrák

7. komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania:

7.1   Peter Hanulík

7.2    Ignác Kolek

7.3    Iveta Plšeková

7.4    Jarmila Tvrdá

7.5   Zdenka Zaťovičová

8. komisia pre ochranu verejného poriadku:

8.1  Dana Čahojová

8.2   Gábor Grendel        

8.3    Ján Hrčka

8.4    Oliver Kríž

8.5    Richard Mikulec

8.6    Radoslav Olekšák

8.7    Jozef Uhler

9. komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu:

9.1    Milan Černý

9.2    Slavomír Drozd

9.3    Iveta Hanulíková

9.4   Tomáš Korček

9.5   Oliver Kríž

9.6    Milan Vetrák

10. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva:

10.1    Ján Budaj

10.2   Marta Černá         

10.3   Slavomír Drozd

10.4   Ondrej Dostál

10.5   Marian Greksa

10.6   Gábor Grendel

10.7   Milan Jambor

10.8   Juraj Káčer

10.9   Izabella Jégh

10.10 Jarmila Tvrdá

10.11 Zdenka Zaťovičová

B.   ukladá

predsedom komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrhy na voľbu ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  z radov občanov - neposlancov.

T: február 2015 zasadnutie MsZ