BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 37/2015

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015.