BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 369/2016

Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru  na I. polrok 2016.

                                                                                  - - -