BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 340/2015

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016.