BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Surkoš Marko

Odborník

E-mail: surkos@gmail.com

Účasť na zasadnutiach

2019
10.06.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.05.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - ospravedlnený
16.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
08.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný