BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Pšenčík Miroslav

Odborník

E-mail: m.psencik@centrum.sk

Účasť na zasadnutiach

2019
19.06.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
22.05.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
10.04.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
13.03.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný