BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Miškanin Marián

Odborník

E-mail: marianmiskanin@yahoo.com

Účasť na zasadnutiach

2019
10.06.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - neprítomný
13.05.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
08.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný