BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov registra „C“ parc. č. 12727/9, parc. č. 13020, parc. č. 13030, parc. č. 13037 a parc. č. 13038, v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, spoločnosti Riazanská – invest, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.