BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22225/24, parc. č. 22225/25, parc. č. 22225/26, parc. č. 22225/27 a parc. č. 15774/47, spoločnosti DEVELOPMENT 4 a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.