BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komorová Svetlana

Odborník

E-mail: komorova@iconsulting.sk

Účasť na zasadnutiach

2019
10.06.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
13.05.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
16.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný
08.04.2019 - Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - prítomný