BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Kákoš Jozef

Odborník

E-mail: jozef.kakos@depaulslovensko.org

Účasť na zasadnutiach

2019
19.06.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
22.05.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný
10.04.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - ospravedlnený
13.03.2019 - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania - prítomný