BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1396/2022

Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
odpustenie 50 % nájomného vo výške 934,27 eur v zmysle zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nájomcovi nebytových priestorov MALEWILL s.r.o., ktoré boli zatvorené alebo boli v obmedzenom režime za obdobie sťaženého užívania nebytových priestorov počas 3. vlny pandémie,

s podmienkami:

1. Ak vo vzťahu k žiadateľovi neeviduje prenajímateľ žiadnu pohľadávku ku dňu 10. 12. 2021.
2. Žiadateľ počas trvania obmedzení platil zálohy za energie (služby nie sú poskytované) spojené s užívaním predmetu nájmu.