BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1402/2022

Návrh na schválenie zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 478, všeobecne známej ako Divadlo P. O. Hviezdoslava, na ulici Gorkého č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na LV č. 1656 neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava, n. o.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
​schváliť zmluvu o výpožičke hnuteľného majetku:
 
názov majetku počet
 
Kladkostroj Liftket BGV-C1 12
Kladkostroj Chainmaster BGV-D8+/500kg 4
Hliníkový truss TOMKOSTAGE 30 x 40 čierna, dĺžka 3m 8
Pódiové dosky INNODECK 1
Osvetľovací pult MQ500, Hazer SWEFOG Ultimate 3000, Dual DMX prevodník 1
Profile spoty ADB 6
Profile spoty ADB 2
Zostava hladinového osvetlenia 1
Mixážny pult Yamaha M7CL 1
Ozvučovací systém D&B 1
Bezdrôtová sada SHURE ULXD 8
Reproboxy FBT MX PRO10 2
Projekčné plátno 700 x 394 1
Projektory Christie Digital (2ks) + sada objektívov 1
Teranex videoprocesor BMD 1
Systém na prenos signálu cez optiku 1
 
v zostatkovej hodnote spolu vo sume 48 420,58 eur mestskej neziskovej organizácie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o., Gorkého 478/17, 811 01 Bratislava, IČO 54775868, na obdobie 5 rokov odo dňa uzavretia zmluvy s cieľom zabezpečiť fungovanie Divadla P. O. Hviezdoslava na Laurinskej ulici č. 20, 811 01 Bratislava.