BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Uznesenie 1397/2022

Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Domova jesene života.